Konsultavimas

Patirtis vykdant energetinius projektus padeda pasiūlyti tiek inžinerines, tiek projekto finansavimo konsultacijas

Projektų dokumentų rengimas

Energetikos objektų techninių ir darbo projektų rengimas, auditas, investicinių dokumentų tvarkymas

Energetikos projektų įgyvendinimas

Konteinerinių biokuro katilinių, šilumos tinklų, kogeneracinių jėgainių statyba

Biodujų jėgainė Kairių savartyne

Eksploatacija ir energijos gamyba

Kogeneracinėse jėgainėse pagamintos energijos iš atsinaujinančių šaltinių pardavimas

Biodujų gamyba

Esame pirmieji Lietuvoje įgyvendinę biodujų surinkimo sąvartynuose projektus ir įrengę kogeneracijos principu veikiančius vidaus degimo variklius, kuriuose deginamos šios dujos.

Energetikos projektų finansavimas

Energetinkos projektų finansavimas lizingo, ESCO, bendros įmonės steigimo bei keliais kitais būdais