Rengiame paraiškas ir energijos vartojimo auditus paramai gauti pagal priemonę „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose (privatus sektorius)“

energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditas

Informuojame, kad Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančios pramonės įmonės, veikiančios Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose iki 2023 m. rugsėjo 18 d. gali tiekti paraiškas paramai gauti pagal priemonę „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose (privatus sektorius)“.

Numatyta finansavimo suma – 42007291,00 eurų.

Didžiausi galima projekto finansuojam dalis  iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma vienai įmonei yra 2 000 000,00 Eur. Kai pareiškėjas vykdo veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuose (išskyrus pirminės žuvininkystės ir akvakultūros sektorių) didžiausia galima finansavimo lėšų suma vienai įmonei 300 000,00 Eur.

Pareiškėjas turi būti atlikęs privalomąjį energijos vartojimo auditą, parengtą ne anksčiau kaip 2 metai iki PĮP pateikimo administruojančiajai institucijai dienos, ir (arba) papildomąjį energijos vartojimo auditą, jeigu projekto metu planuojamos diegti priemonės nebuvo numatytos privalomajame energijos vartojimo audite arba jeigu tokio audito atlikimo tikslingumas buvo nustatytas privalomojo energijos vartojimo audito metu.

Daugiau informacijos https://www.esinvesticijos.lt/kvietimai/alternatyvaus-kuro-diegimas-pramones-imonese-kauno-siauliu-ir-telsiu-regionuose

UAB „Naujoji šiluma“ darbuotojai gali jums ne tik parengti paraišką paramai gauti, bet  ir  atlikti energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditą.

Norėdami pasikonsultuoti ar gauti daugiau informacijos prašome susisiekti el. paštu: daina@newheat.lt ; nh@newheat.lt  arba teirautis telefonu +370 687 59603.

Related Posts