• (8 5) 231 1472
  • Savanorių pr. 159A, 03150 Vilnius
  • nh@newheat.lt]

Žyma: UAB Naujoji šiluma

Browsing Tag:UAB Naujoji šiluma

Rengiame paraiškas ir energijos vartojimo auditus paramai gauti pagal priemonę „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose (privatus sektorius)“

energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditas

Informuojame, kad Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančios pramonės įmonės, veikiančios Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose iki 2023 m. rugsėjo 18 d. gali tiekti paraiškas paramai gauti pagal priemonę „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose (privatus sektorius)“. Numatyta finansavimo suma – 42007291,00 eurų. Didžiausi galima projekto finansuojam dalis  iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma vienai įmonei yra 2 000 000,00 Eur. Kai pareiškėjas vykdo veiklą žuvininkystės…

Pramonės įmonėms iš 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos bus skiriamas 600 000 EUR finansavimas energijos vartojimo auditui atlikti

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija audito finansavimo projektas

Ūkio ministerija paskelbė 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 projektą. Pagal Aprašą energijos vartojimo auditui pramonės įmonėse atlikti numatoma vykdyti du kvietimus finansavimui gauti  ir skirti iki 600 000 ?Eur.…

Rekonstruota VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento katilinė

2016 metų pabaigoje UAB „Naujoji šiluma“ laimėjusi viešųjų pirkimų konkursą, rekonstravo VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento katilinę. Dabar tai moderni biokuro katilinė, kurioje įrengti du visiškai automatizuoti vandens šildymo katilai po 0,5 MW, skirti šilumos gamybai. Katiluose gali būti deginamos šiaudų, šieno bei medienos granulės.…