Pramonės įmonėms iš 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos bus skiriamas 600 000 EUR finansavimas energijos vartojimo auditui atlikti

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija audito finansavimo projektas

Ūkio ministerija paskelbė 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 projektą. Pagal Aprašą energijos vartojimo auditui pramonės įmonėse atlikti numatoma vykdyti du kvietimus finansavimui gauti  ir skirti iki 600 000 ?Eur.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės, bei didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES. Pareiškėjo vidutinė metinė apyvarta iš įmonės pagamintos pramonės produkcijos negali būti mažesnė negu 579 240 Eur (skaičiuojant už dvejus praėjusius finansinius metus).

UAB „Naujoji šiluma“ darbuotojai yra sertifikuoti ir turi teisę atlikti energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditą. Taip pat turi sukaupę didelę patirtį rengiant paraiškas  LVPA paramai gauti.

Dėl konsultacijų ar daugiau informacijos prašome kreiptis el.paštu: daina@newheat.lt ; nh@newheat.lt  arba teirautis telefonu +370 687 59603. Parengiamų paraiškų ir atliekamų auditų kiekis per Apraše nurodytą projektų įgyvendinimo terminą (ne ilgiau kaip 6?mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo datos) yra labai ribotas, todėl skubėkite kreiptis dėl išsamesnės informacijos.

Finansavimo galimybės:

Tinkamomis finansuoti išlaidomis pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 49 straipsnį yra laikomos išlaidos tyrimams, t. y. energijos vartojimo auditui pramonės įmonėse atlikti (perkant paslaugą).

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma:

  • jeigu projektas skirtas energijos vartojimo audito atlikimui labai mažoje ar mažoje pramonės įmonėje – 20 000 Eur (dvidešimt tūkstančių eurų);
  • jeigu projektas skirtas energijos vartojimo audito atlikimui vidutinėje ar didelėje pramonės įmonėje – 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų).

Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis arba pagalbos intensyvumas negali viršyti:

  • 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  • 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau negu 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;
  • 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, jeigu pareiškėjas yra didelė įmonė. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau negu 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Išsamesnę informaciją galite rasti „Auditas pramonei LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 projekte.