Apie mus paveiksl4lis
Apie Mus antras paveikslėlis

Mes dabar

Nuo 2001 m. vykdome veiklą energetikos srityje – finansuojame ir įgyvendiname energetikos projektus nuo idėjos „iki rakto“, kurie apima biokuru ir gamtinėmis dujomis kūrenamų katilinių  statybą ir modernizavimą, įrengiant efektyvius katilus, ekonomaizerius, elektrostatinius filtrus, absorbcinius šilumos siurblius. Taip pat tiekiame įrangą ir statome kogeneracines jėgaines, sąvartynų biodujų surinkimo sistemas bei biodujų gamybos jėgaines, saulės elektrines ir saulės kolektorius karšto vandens ruošimui  bei kt. Atlikus statybos ir montavimo darbus parengiame reikiamus dokumentus ir priduodame  užsakovui bei valstybės institucijoms LR teisės aktų nustatyta tvarka.

Pasitelkdami inžinerinius įgūdžius bei ilgametę darbo patirtį  savo klientams  siūlome  pažangius inžinerijos sprendimus ir technologijas.

Atliekame energetikos objektų   statybos, rekonstravimo, statybos procesų valdymo, statybų techninės priežiūros ir energetikos įrenginių eksploatavimo darbus.

Rengiame galimybių studijas, investicinius projektus, energijos vartojimo auditus, įskaitant pramonės įrenginių ir technologinių procesų auditus, pirkimo dokumentus, pildome paraiškas ES fondų struktūrinei paramai gauti bei parengiame  kartu su paraiška teikiamus reikalingus dokumentus,  konsultuojame bei vykdome projektų administravimą.

Net 99 % mūsų įmonės specialistų parengtų projektų paraiškų gauti finansavimą buvo įvertintos palankiai ir paramą administruojančios  institucijos joms skyrė finansinę paramą.

Tiekiame  austrų, danų, čekų, italų, vokiečių ir kitų užsienio šalių gamintojų pramoninius ir buitinius biokuro katilus,  kuro padavimo įrangą, ekonomaizerius, elektrostatinius filtrus, absorbcinius šilumos siurblius, šilumos siurblius oras -vanduo ir vanduo – vanduo, saulės kolektorius karšto vandens ruošimui  bei saulės elektrinių, elektros energijos kaupiklių (baterijų)  ir kitą įrangą.

Dinamiška rinka ir sparti technologijų pažanga mus skatina  nuolat ieškoti naujų verslo sprendimų, technologijų ir, atsižvelgiant į klientų poreikius, taikyti inovatyvius sprendimus bei plėsti teikiamų paslaugų spektrą.

„Naujoji šiluma“ grupės įmonės taip pat vykdo veiklą ir šiose srityse:

  • UAB „Ekoresursai“ ir UAB „Energijos parkas“ iš biodujų gamina šilumos ir elektros energiją.

Savo veiklą vykdome vadovaudamiesi kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001:2015 , darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema LST EN ISO 45001:2018   bei aplinkos vadybos sistema ISO 14001:2015. Taip pat bendrovės vadovybės patvirtinta kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika (Kokybės politika).

Ruošiatės pradėti energetikos projektą? Mes galime Jums padėti projektą įgyvendinti arba finansuoti!

Istorija

UAB „Naujoji šiluma“ – finansinė-techninė bendrovė, įsteigta 2001 metais.

UAB „Naujoji šiluma“ įsteigė šias antrines įmones:

  • 2002 metais – UAB „Ekoresursai“.
  • 2006 metais – UAB „Energijos parkas“.

Vertybės

Kokybė ir įsipareigojimai

Įsipareigojame klientams ir sau patiems dirbti kokybiškai, prisiimame atsakomybę už rezultatus, su pagarba žvelgiame į klientą, savo darbą ir komandą, su kuria dirbame. Mes suvokiame savo atsakomybę už atliekamą darbą ir asmeninį indėlį į bendrus rezultatus.

Inovacijų taikymas

Technologijų vystymasis mus skatina nuolat tobulėti  ir žengti koja kojon kartu su vis tobulėjančiomis naujovėmis. Siekiame būti pažangių technologijų taikymo lyderiai, sėkmingai įgyvendinti klientų poreikius ir lūkesčius atitinkančius arba netgi pranokstančius projektus.

Augimas

Dirbame tikėdami įmonės sėkme ir kasmet pasiekiamais geresniais rezultatais. Mums svarbus darbuotojų žinių gerinimas, kompetencijos kėlimas, visapusiškas tobulėjimas bei vidinė branda. Siekiame nestovėti vietoje, nuolat tobulėti ir ieškoti naujų verslo plėtros galimybių.

Our Team

Meet The Team

Amanda Seyfried

Head of Innovation

Ethan Thomas

Customer Relations

Donald Simpson

Head of Operations

Jeff Green

Managing Director