• (8 5) 231 1472
  • Savanorių pr. 159A, 03150 Vilnius
  • nh@newheat.lt]

Kategorija: Naujienos

Rengiame paraiškas ir energijos vartojimo auditus paramai gauti pagal priemonę „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose (privatus sektorius)“

energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditas

Informuojame, kad Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančios pramonės įmonės, veikiančios Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose iki 2023 m. rugsėjo 18 d. gali tiekti paraiškas paramai gauti pagal priemonę „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose (privatus sektorius)“. Numatyta finansavimo suma – 42007291,00 eurų. Didžiausi galima projekto finansuojam dalis  iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma vienai įmonei yra 2 000 000,00 Eur. Kai pareiškėjas vykdo veiklą žuvininkystės…