Rengiame Energijos Vartojimo Įrenginiuose ir Technologiniams Procesams Auditą

Energijos vartojimo auditas. Pnigai, padidinimo stiklas, skaičiuotuvas. UAB Naujoji šiluma

Energijos vartojimo auditas atliekamas vadovaujantis energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141. Energijos vartojimo auditą atlieka tik atestuoti auditoriai.  Audito metu auditorius įvertina energijos ir vandens nuostolius įmonės technologiniuose procesuose ir įrenginiuose bei numato priemones energijos ir vandens nuostoliams mažinti.

Energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams audito pagrindiniai etapai:

 • Įmonės veiklą apibūdinančių įvesties duomenų surinkimas;
 • Technologinio proceso srauto diagramos sudarymas;
 • Technologinio proceso įrenginių našumo nustatymas;
 • Energijos ir vandens sąnaudų balansų sudarymas;
 • Žaliavų masės balanso sudarymas;
 • Technologinių energetinių inžinerinių sistemų energijos ir vandens sąnaudų analizė;
 • Energijos ir vandens sąnaudų ir išlaidų analizė;
 • Energijos ir vandens taupymo galimybės ir rekomendacijos;
 • Energijos ir vandens taupymo priemonių ekonominio efektyvumo įvertinimas;
 • Energetinių parametrų matavimai;
 • Energijos vartojimo audito ataskaitos parengimas.

Atlikdami energetinių parametrų matavimus kartu galime atlikti ir pastato termovizinį tyrimą, kuris padės nustatyti, kurios atitvarų sandūros yra blogos būklės ir kuriose vietose turi būti skiriamas didelis dėmesys šilumos energijos nuostolių mažinimui atliekant pastato modernizavimo darbus.

UAB „Naujoji šiluma“ darbuotojai yra sertifikuoti ir turi teisę atlikti energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditą. Taip pat turi didelę patirtį rengiant paraiškas  LVPA paramai gauti.

Dėl konsultacijų ar daugiau informacijos prašome kreiptis el.paštu: daina@newheat.lt ; nh@newheat.lt arba teirautis telefonu +370 687 59603. Parengiamų paraiškų ir atliekamų auditų kiekis yra labai ribotas, todėl skubėkite kreiptis dėl išsamesnės informacijos. Energijos vartojimo auditas yra labai svarbus Jūsų verslo tolesniam tobulėjimui ir efektyvumo gerinimui.

Related Posts