• (8 5) 231 1472
  • Savanorių pr. 159A, 03150 Vilnius
  • nh@newheat.lt]

Žyma: energijos vartojimo auditas

Browsing Tag:energijos vartojimo auditas

Rengiame paraiškas ir energijos vartojimo auditus paramai gauti pagal priemonę „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose (privatus sektorius)“

energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditas

Informuojame, kad Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančios pramonės įmonės, veikiančios Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose iki 2023 m. rugsėjo 18 d. gali tiekti paraiškas paramai gauti pagal priemonę „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose (privatus sektorius)“. Numatyta finansavimo suma – 42007291,00 eurų. Didžiausi galima projekto finansuojam dalis  iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma vienai įmonei yra 2 000 000,00 Eur. Kai pareiškėjas vykdo veiklą žuvininkystės…

Rengiame Energijos Vartojimo Įrenginiuose ir Technologiniams Procesams Auditą

Energijos vartojimo auditas. Pnigai, padidinimo stiklas, skaičiuotuvas. UAB Naujoji šiluma

Energijos vartojimo auditas atliekamas vadovaujantis energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 1-141. Energijos vartojimo auditą atlieka tik atestuoti auditoriai.  Audito metu auditorius įvertina energijos ir vandens nuostolius įmonės technologiniuose procesuose ir įrenginiuose bei numato priemones energijos ir vandens nuostoliams mažinti.…