Lizingo privalumai:

 • naudodamasis lizingo paslaugomis klientas išsaugo laisvas apyvartines lėšas, o reikalingą turtą įsigyja, kai jo reikia, nelaukiant, kol bus sukauptos reikalingos lėšos;
 • lizingo gavėjas turi išskirtinę teisę naudotis lizingo objektu visą sutarties galiojimo laiką;
 • pasibaigus lizingo sutarčiai lizingo gavėjas automatiškai perima lizingo objektą savo nuosavybėn, jei tai buvo numatyta sutartyje;
 • tai operatyvus ir patogus finansavimo būdas;
 • lankstumas.

Mes  pagal sutartį įsipareigojame sukurti lizingo objektą (kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą) ir perduoti jį lizingo gavėjui (klientui) valdyti bei naudoti verslo tikslais už tam tikrą užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą išnuomojamas lizingo objektas pereis lizingo gavėjui.

Lizingo paslaugas teikiame juridiniams asmenims. Konkrečios finansavimo sąlygos su kiekvienu klientu derinamos atskirai ir priklauso nuo jo finansinės būklės, turto charakteristikų bei kitų objektyvių priežasčių.

ESCO (angl. energy saving company) – energetinių paslaugų įmonė, kurios veiklos pagrindinis tikslas didinti energijos efektyvumą ir mažinti kliento išlaidas energijai. ESCO pilnai įgyvendina projektą ir prisiima su tuo susijusią projekto techninę ir įgyvendinimo riziką.

Įgyvendinant ESCO projektą,  mokėjimai už projekto įgyvendinimą yra tiesiogiai susiejami su gaunamais realiais sutaupymais, kurie apskaičiuojami kaip skirtumas tarp esamų išlaidų ir išlaidų po projekto įgyvendinimo. Investuotojas už savo lėšas padidina kliento energijos gamybos ar vartojimo efektyvumą, o investuotus pinigus susigrąžina per sutaupytas lėšas už energijos išteklius.

Vykdome ESCO veiklą pagal šį modelį:

 • Projekto identifikacija;
 • Priešprojektinė analizė;
 • Sutartis su klientu;
 • Galimybių studija;
 • Projekto įvertinimas ir atrinkimas;
 • Projekto įgyvendinimas;
 • Valdymas;
 • Nuosavybės perdavimas pasibaigus sutarties terminui.

Esame visiškai atsakingi už projekto techninius sprendimus, įgyvendinimą ir  finansavimą. Gauti sutaupymai įgyvendinus projektą yra padalinami klientui ir mums, investuotojams.

Remiantis bendros įmonės steigimo modeliu, konkretaus projekto įgyvendinimui mūsų bendrovė ir klientas sukuria bendrą įmonę, kurios tikslas ne tik projekto įgyvendinimas, bet  ir sėkmingas veiklos plėtojimas.

Mes  pateikiame  visą paslaugų kompleksą – nuo reikalingo optimalaus, techniškai ir ekonomiškai pagrįsto sprendimo parinkimo iki visiško projekto įgyvendinimo iki „rakto“ bei jo finansavimo.

Įgyvendindami projektą savo partneriui perduodame turimą  patirtį „know – how“ ir atliekame projekto valdymo priežiūrą.

Pagal prekių ar paslaugų atidėto mokėjimo modelį įgyvendiname  projektą pagal rangos sutartį, atidėdami apmokėjimą už darbus ar įrangą sutartam laiko terminui.

Mokėjimai už atliktą darbą ar įrangą su kiekvienu klientu derinami atskirai ir priklauso nuo jo finansinės būklės, turto charakteristikų bei kitų objektyvių priežasčių.

UAB ,,Naujoji šiluma“ kviečia jus susitikti ir aptarti galimybes gauti paramą Jūsų vizijos įgyvendinimui.

Paramos tikslas – skatinti įmones didinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą, finansuojant atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimą, naujų efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimą ir diegimą pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją vienos ar kelių pramonės įmonių vidiniams poreikiams tenkinti ir jos netiekiant į šalies energetinius tinklus.

PriemonėPriemonės biudžetasVeikla Intensyvumas Paramos dydisPareiškėjaiNumatoma paramos pradžiaDokumentai
Auditas pramonei LT7,241 mln. €Energetinio audito atlikimas pramonės įmonėse50 % - didelėms įmonėms;
60% - vidutinėms įmonėms;
70% - labai mažoms ir mažoms įmonėms
iki 72.405 € Visos Lietuvoje įsteigtos ir veikiančios pramonės* įmonės2015 m. 3-4 ketvirtis Auditas pramonei LT
RES pramonei LT10,137 mln. €Investicinė pagalba atsinaujinančių išteklių energijos gamybai skatinti. Investicinė pagalba teikiama tik naujiems įrenginiams.nuo 45% iki 65% iki 868.860 €MVĮ ir didelės pramonės įmonės2015 m. 3-4 ketvirtisRES pramonei LT
Kogeneracija pramonei LT3,470 mln. €Investicinė pagalba teikiama tik naujiems arba atnaujintiems įrenginiams. nuo 45% iki 65% iki 289.620 €MVĮ ir didelės pramonės įmonės2016 m. II ketvirtisKogeneracija pramonei LT
Pramonės įmonių energetinis efektyvumas LT4,344 mln. €Garantuotų ir negarantuotų paskolų, skirtų į rangos ir technologijų (technologinių sprendimų), įgalinančių didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegimui, palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms.100%iki 199.838 €Pramonės įmonėsNežinomasPramonės įmonių energetinis efektyvumas LT

Įgyvendinti projektai

Their knowledge and value added services truly benefit the client!

Anna Fry

I have found Saturn to be a professional and dynamic group; it is a pleasure to do business with them.

Parker Robin

They are highly professional and work to find the best solutions for their clients

Jordan Ray

They are focused, interactive and professional. We find them to be true partners!

Isabelle Keith

I truly enjoy them as people also, which makes for a strong relationship that I hope will continue to grow.

Martin Doc