Biodujų jėgainė Kairių savartyne

Esame energijos, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, gamintojai. Kogeneracinėse jėgainėse pagamintą šilumos energiją parduodame šilumos tiekėjams ir tiekiame į jų centralizuotus šilumos tiekimo tinklus. Pagamintą elektros energiją parduodame AB „Lesto“ tiekdami į skirstomąjį elektros tinklą. UAB „Naujoji šiluma“ antrinės įmonės UAB „Ekoresursai“ bei UAB „Energijos Parkas“ yra įtrauktos į nepriklausomų (nereguliuojamų) šilumos tiekėjų sąrašus.

Šiuo metu energiją gaminame vienu iš populiariausių nedidelės ir vidutinės galios kogeneracijos būdų – vidaus degimo varikliuose. Šiuose varikliuose kuras sudeginamas degimo kameroje, taip skatinant dujų plėtimąsi, kurios veikia stūmoklį, o šis suka elektros generatorių.Tipinis elektros generavimo efektyvumas tokiose sistemose yra 35–40%. Apie 90% variklyje išskiriamos šilumos naudingai panaudojama pastatų šildymui ir karšto vandens ruošimui.