Energijos vartojimo auditas privalomas didelėms įmonėms. Gresia baudos.

Privalomas energijos vartojimo auditas didelėms įmonėms.

Pagal 2016 m. lapkričio 3 d. priimtą Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymą Nr. XII-2702 energijos vartojimo auditas yra privalomas visoms įmonėms, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (toliau didelės įmonės). Iki 2017 m. liepos 1 d. Energetikos ministerijai pirmą kartą privalo būti pateikta energijos vartojimo audito ataskaita. Vėliau auditą galima atlikti ir pateikti ne daugiau kaip kas keturis metus nuo ankstesnio energijos vartojimo audito. Jei didelėje įmonėje pirmiau buvo atliktas plačios apimties aplinkosauginis auditas, tai tokiu atveju energijos vartojimo auditas gali būti pateiktas kaip to audito dalis. Šie reikalavimai nėra taikomi, jei didelės įmonės įgyvendino nepriklausomos organizacijos pagal atitinkamus Europos Sąjungos ir tarptautinius standartus sertifikuotą energijos vartojimo arba aplinkos vadybos sistemą ir turima vadybos sistema apima energijos vartojimo auditą.

Pažeidus šį reikalavimą ir laiku nepateikus energijos vartojimo audito ar ataskaitos įmonėms gresia baudos. Neatlikus energijos vartojimo audito ar nepateikus ataskaitos pagal Lietuvos Respublikos Energijos Vartojimo Efektyvumo Didinimo įstatymo 11 straipsnį bus gaunamas įspėjimas. Tačiau jeigu po įspėjimo per tris mėnesius didelė įmonė neištaiso savo klaidos ir vis tiek nepateikia ataskaitos ir arba audito bus skiriama bauda siekianti 0,5 procento nuo bendrųjų metinių pajamų.

UAB „Naujoji šiluma“ darbuotojai yra sertifikuoti ir turi teisę atlikti energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose auditą. Taip pat turi sukaupę didelę patirtį rengiant paraiškas LVPA paramai gauti. 99 proc. parengtų paraiškų gavo paramą ir lėšos buvo sėkmingai įsisavintos.

Norėdami pasikonsultuoti ar gauti daugiau informacijos rašykite el. paštu: daina@newheat.lt ; nh@newheat.lt arba teiraukitės telefonu +37068759603.