Pastatyta nauja 10 MW šiluminės galios biokuro katilinė

Justsen2

Kaune pradėjo veikti  antroji nepriklausoma 10 MW galios biokuro katilinė,  kuri iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių pagamintą šilumą tieks į Kauno miesto centralizuotą šilumos tiekimo tinklą. Naujoji katilinė pagamins iki 5 proc. šilumos, suvartojamos Kauno miesto integruotame tinkle. 2013 m. balandžio 29 d.  UAB „Naujoji šiluma“ sėkmingai užbaigus naujos 10 MW šiluminės galios biokuro katilinės statybos ir kompleksinius katilinės sistemų bandymus valstybinė statybos užbaigimo komisija  pasirašė Statybos užbaigimo aktą,  patvirtinantį, kad statinys pastatytas pagal statinio projekto sprendinius (Plačiau)

Generalinis rangovas – UAB „Naujoji šiluma“, įgyvendindama  plyno lauko investiciją,  biokuro katilinės patalpose sumontavo pasaulyje gerai žinomos ir turinčios didelę patirtį (nuo 1960 metų) danų įmonės  Justsen Energiteknik A/S  pilnai automatizuotą ir efektyvų 10 MW nominalios galios vandens šildymo katilą JUE-FVB 10.0, kurio  pakura turi vandeniu aušinamą ardyno sistemos technologiją ir vandeniu aušinamą pakuros korpusą bei kuro padavimo žiotis.  Todėl šiame katile  galima deginti  įvairių tipų ir drėgnio biomasę (smulkinta mediena – skiedra, pjuvenos,  medienos granulės,  šiaudų / žolės granulės ir kt., kurių drėgnis yra  nuo 8–55 proc.) su labai skirtingomis šiluminėmis vertėmis bei  kontroliuoti degimo temperatūrą, mažinti emisijas ir  pasiekti optimalų efektyvumą. Katilo efektyvumas 88,1 proc. (Plačiau) Iš katilo išeinantys degimo produktai apvalomi cikloniniuose  įrenginiuose ir į atmosferą išmetami  per dūmtraukį.
Biokuro padavimui į pakuros bunkerį yra sumontuotas pirmaujančios pasaulyje Lifting Businesses™ grupės, suomių įmonės „Konecranes“, dvisijinis tiltinis pilnai automatinis greiferinis kranas. Šis greiferinis kranas be žmogaus pagalbos,  atsižvelgiant į kuro  lygį pakuros bunkeryje, gali tolygiai paduodi skirtingų rūšių ir drėgnio kurą, todėl  vienu metu naudojant skirtingas kuro rūšis yra užtikrinamas efektyvus kuro degimo procesas.  Taip pat yra numatyta radijo valdymo sistema rankiniam greiferinio krano valdymui. Katilinėje sumontuota šiuolaikiška ir  efektyvi įranga leidžia ne tik užtikrinti patikimą katilinės darbą mažiausiomis sąnaudomis, bet ir šilumos gamybai naudojant atsinaujinančiuosius  energijos išteklius – biokurą (biomasę) – sumažinti aplinkos taršą.